Hlavní strana // Obchod // Ochrana osobních údajů // Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1) Úvod

2) Kdo je správce?

3) Informace, které shromažďujeme

4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

5) Předání osobních údajů třetím osobám

6) Předávání dat mimo Evropskou unii

7) Zabezpečení informací osobních údajů

8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

9) Mlčenlivost

10) Závěr

1) Úvod

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropské komise Směrnice 95/46 /ES. Tyto zásady stanovují, jak společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., dále jen správce, používá a chrání veškeré informace, které poskytujete internetovému obchodu a stránkám doprovodných informačních webů, v obou případech běžících na doménách uvedených v bodě 2) - při jejich používání. Rozsah a podrobné informace specifikujeme pro každou softwarovou platformu, na které internetové stránky na níže uvedených doménách provozujeme. Správce se zavazuje zajistit, aby Vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určité informace, kterou můžete být identifikováni při použití těchto webových stránek, pak si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Provozovatel může změnit tyto podmínky a aktualizovat tuto stránku. Pokud k tomu dojde, budete o tom informování prostřednictvím elektronické pošty.

2) Kdo je správce?

Jsme česká obchodní společnost SERVIS LAVAMAX s. r.o. , IČ: 28893948, se sídlem Budějovická 3, 140 00 Praha 4 - Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 151561, provozující internetový obchod na doméně https://www.lavamax.cz. Dále jen internetový obchod, a kamennou prodejnu na adrese Budějovická 3.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn., určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají nebo budou pomáhat. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Kontaktní údaje na nás
V případě, že se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: +0420261302261 a +420 222200777 nebo na e-mailu: info(zavináč)lavamax(tečka)cz, nebo na korespondenční adrese: SERVIS LAVAMAX s.r.o. Budějovická 3, 140 00 Praha 4 - Michle, nebo přes datovou schránku ID: 

3) Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace dle provozovaných platforem a webových služeb:

Internetový obchod
Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu, preference z hlediska výrobků, nákupní zvyky, historii nákupů a chování z hlediska výdajů. Řadu informací sbíráme prostřednictvím tzv. cookies. web  www.lavamax.cz  používá 6 položek cookies:

  • 4 - důležité pro činnost webu, dočasné na otevřenou "stránku"
  • 1 - důležitá pro činnost webu, dočasná 24h
  • 1 - script google analytics pro přehled návštěvnosti a analýzu publika, aj.

Kamenná prodejna
Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu.

 

4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

Tyto informace nám slouží jako podklady k analýzám, které vypracováváme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám, abychom Vám - našim zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Informace shromažďujeme zejména z těchto důvodů:

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje a/nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. V rámci uzavírání a podpisu kupních smluv se může např. jednat o fakturace, registrace v e-shopu.
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a kontaktní informace např. poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Může se jednat např. o dodání zboží, servisní komunikaci, řešení záruk, výměny či vrácení zboží (dobropisy), poskytování podpory na Vaši žádost. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Zasílání reklamních e-mailů newsletterů a telefonický kontakt
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, místo bydliště/dodací adresu využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Váš telefonický kontakt využíváme k občasnému oslovení Vaší osoby za účelem obchodního nebo informačního sdělení, které se týká produktů nebo služeb, které jste od nás zakoupil/a. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky o nových produktech, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. V této souvislosti Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu trhu. Tento souhlas můžete odvolat posláním e-mailu na info(zavináč)lavamax(tečka)cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zrušit v každém zaslaném e-mailu.

Délka trvání uchování dat dle domény je uvedena výše, avšak pokud máte na našich stránkách (doméně) vytvořený účet, pak Vaše data uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak to bude nutné, abychom Vám mohli poskytovat doprovodné služby.

Zjednodušeně řečeno shromažďujeme Vaše údaje když: navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo nás najdete na sociální síti, když využíváte komunikační kanály pro zákazníky. Dále pokud zakoupíte produkty na našich internetových obchodech, využíváte naše služby, pokud se přihlásíte k odběru jednoho nebo více našich newsletterů. Pokud kontaktujete naši bezplatnou zákaznickou linku, pokud se účastníte našich obchodních, vzdělávacích, nebo konferenčních akcí, nebo s námi spolupracujete v roli zákazníka, spotřebitele, obchodního partnera, dodavatele, subdodavatele či jiného subjektu, který s naší společností navázal obchodní nebo profesní vztah.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po celé období běhu výše stanovených promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší období archivace nebo jsme na konkrétních internetových stránkách neuvedli jinak.

5) Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provoz cloudu, marketingových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

6) Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/679 .

7) Zabezpečení informací osobních údajů

Chráníme osobní údaje a zajišťujeme vysokou míru bezpečnosti nám poskytnutých informací pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online.

8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup - Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Správce má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Právo na omezení zpracování - V případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně nebo nezákonně, či je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, můžete využít Právo na omezení zpracování. Pokud nebudete chtít smazat všechny údaje a pouze omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání všech obchodních sdělení.), můžete vznést námitku proti zpracování prostřednictvím e-mailu. Rádi se s Vámi domluvíme na úpravě zpracování a využívání Vašich osobních dat v souladu s Vaším přáním.
 • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 120 dní, jelikož musíme zajistit v určitých případech jistá blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a promazání všech záloh. Pokud chcete být zapomenut, stačí nám dát vědět prostřednictvím e-mailu. Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Budeme moc rádi, pokud se nejprve s Vaší nespokojeností obrátíte na nás prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc a naše případné pochybení napravíme, jsme jen lidé.

9) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

10) Závěr

Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky.


Vyhledávání

Newsletter


Novinky

ZB6106WDT aku vysavač Electrolux

ZB6106WDT aku vysavač Electrolux

2 099,-
Cena je včetně poplatku RP. Velikost recyklačního příspěvku je 3,51Kč včetně DPH. Ruční bezsáčkový akumulátorový vysavač Electrolux rapido ZB6106WDT na suché i mokré vysávání s cyklónovou jednotkou a vodním odlučovačem.

ES39 4x SÁČEK 1MF

179,-

Nákupní košík

počet položek 0 ks
Cena celkem 0 Kč
Zobrazit košík

Přihlášení